Máy phát điện Cummins Power Generation

Các model máy phát điện Cummins Power Generation - Mỹ trong năm 2024 như sau:

MODEL
GENSET
POWER (KVA)
MODEL
ENGINE
MODEL
ALTERNATOTR
MODEL
CONTROLLER
STANDBY
PRIME
C22D5
22
20
X2.5-G2
S0L2-G1
PS0600
C28D5
27.5
25
X2.5-G2
S0L2-M1
PS0600
C33D5
33
30
X3.3-G1
S0L2-P1
PS0600
C38D5
38
35
X3.3-G1
S1L2-J1
PS0600
C44D5e
44
40
4BTAA3.3-G14
UCI224C
PS0600
C55D5e
55
50
4BTAA3.3-G14
UCI224D
PS0600
C66D5e
66
60
4BTAA3.3-G14
UCI224F
PS0600
C44D5L
44
40
4BTAA3.3-G13
UCI224C
PS0600
C55D5L
55
50
4BTAA3.3-G13
UCI224D
PS0600
C66D5L
66
60
4BTAA3.3-G13
UCI224F
PS0600
90
82
6BTA5.9-G5
UCI224G
PC 1.2
110
100
6BTA5.9-G5
UCI274C
PC 1.2
150
136
6BTAA5.9-G6
UCI274E
PC 1.2
170
155
6BTAA5.9-G7
UCI274F
PC 1.2
175
160
QSB7-G5
UCI274F
PC 1.2
200
182
QSB7-G5
UCI274H
PC 1.2
220
200
QSB7-G5
UCI274H
PC 1.2
220
200
6CTAA8.3-G7
UCI274H
PC 1.2
250
227
6CTAA8.3-G9
UCDI274J
PC 1.2
C250D5e 250 230 QSL9-G7 UCDI274K PC 1.2
275
250
QSL9-G5
UCDI274K
PC 1.2
300
275
QSL9-G5
HCI444D
PC 1.2
330
300
QSL9-G5
HCI444D
PC 1.2
275
250
6LTAA9.5-G3
UCDI274K
PC 1.2
300
275
6LTAA9.5-G3
HCI444D
PC 1.2
330
300
6LTAA9.5-G1
HCI444D
PC 1.2
350
320
6LTAA9.5-G1
HCI444E
PC 1.2
400
360
QSG12-G1
HCI444F
PC 2.2
450
409
QSG12-G2
HCI544C
PC 2.2
C450D5eB
450
409
QSZ13-G7
HCI544C
PC 2.2
500
455
QSZ13-G5
HCI544C
PC 2.2
C550D5 550 500 QSZ13-G10 S5L1S-D4 PC 2.2
550
500
QSX15-G8
HCI544D
PC 2.2
640
582
KTAA19-G6
HCI544E
PC 1.2
706
640
VTA28-G5
S5L1-F41
PC 3.3
825
750
VTA28-G6
S6L1-D41
PC 3.3
825
750
QSK23-G3
S6L1-C41
PC 3.3
900
820
QSK23-G3
S6L1-D41
PC 3.3
1041
939
QST30-G3
S6L1-E41
PC 3.3
1110
1000
QST30-G4
S6L1-F41
PC 3.3
1000
900
KTA38-G14
HCI634K
PC 3.3
1132
1029
KTA38-G14
HCI634K
PC 3.3
1250
1125
KTA38-G9
PI734A
PC 3.3
1400
1250
KTA50-G3
PI734B
PC 3.3
1675
1400
KTA50-G8
PI734D
PC 3.3
1675
1500
KTA50-GS8
PI734D
PC 3.3
C1760D5 1760 1600   S7L1D-D4 PC 3.3
C1875D5 1875 1700   S7L1D-E4 PC 3.3
C2000D5B 2000 1800   S7L1D-F4 PC 3.3
2063
1875
QSK60-G3
PI734F
PC 3.3
2250
2000
QSK60-G4
PI734G
PC 3.3
2500
2250
QSK60-G8
LVSI804R
PC 3.3
2750
2500
QSK60-G22
LVSI804X
PC 3.3
C2750D5BE 2750 2500 QSK60-G23 LVSI804W PC 3.3
2750
2500
QSK78-G9
MVSI804R
PC 3.3

May-phat-dien-Cummins-Power-Generation

>>>>Xem thêm Cummins Ấn Độ chính hãng