Cummins Power Generation - China

Các model máy phát điện Cummins Power Generation - Mỹ được nhập khẩu đồng bộ chính hãng từ Trung Quốc như sau:

MODEL
GENSET
POWER (KVA)
MODEL
ENGINE
MODEL
ALTERNATOTR
MODEL
CONTROLLER
STANDBY
PRIME
C55D5 55 50 4BTA3.9-G2 UCI224D PC 1.1
C80D5 80 73 6BT5.9-G1 UCI224F PC 1.1
C90D5 90 82 6BT5.9-G1 UCI224G PC 1.1
C100D5
100 90 6BT5.9-G1 UCI224C PC 1.1
C110D5
110 100 6BTA5.9-G2 UCI224C PC 1.1
C150D5B
150
138
6BTAA5.9-G15
UCI274E
PC 1.2
C175D5B
170 160 6BTAA5.9-G15 UCI274F PC 1.2
C200D5 200 181 6CTA8.3-G2 UCI274H PC 1.1
C220D5
220
200
6CTAA8.3-G7
UCI274H
PC 1.2
C250D5 250 227 6CTAA8.3-G9 UCDI274J PC 1.2
C275D5B
275
250
6LTAA9.5-G3
UCDI274K
PC 1.2
C300D5B
300
275
6LTAA9.5-G3
HCI444D
PC 1.2
C330D5B
330
300
6LTAA9.5-G1
HCI444D
PC 1.2
C350D5B
350
320
6LTAA9.5-G1
HCI444ES
PC 1.2
C375D5 375 340 NTA855-G2A HCI444E PC 1.2
C400D5 400 360 NTAA855-G4 HCI444FS PC 1.2
C400D5 400 360 QSG12-G3 S4GF PC 2.2
C450D5 450 410 QSG12-G4 S4G PC 2.2
C450D5EB 400 364 QSZ13-G7 HCI5C PC 2.2
C450D5EB
450
409
QSZ13-G7
HCI544C
PC 2.2
C500D5
500
455
QSZ13-G5
HCI544D
PC 2.2
C500D5E 500 450 QSX15-G8 HCI544C PC 2.2
C550D5 550 500 QSZ13-G10 S5L1S-D4 PC 2.2
C550D5e
550
500
QSX15-G8
HCI544D
PC 2.2
C640D5
631
575
KTAA19-G6
HCI544E
PC 1.2
C700D5
706
640
VTA28-G5
HCI544F
PC 1.2
C825D5
825
750
VTA28-G6
HCI634G
PC 1.2
C900D5
900
820
QSK23-G3
HCI634H
PC 3.3
C1000D5
1062
1012
KTA38-G14
KTA38-G5
HCI634J
PC 3.3
C1100D5B
1132
1029
KTA38-G14
KTA38-G5
HCI634K
PC 3.3
C1250D5A
1250
1125
KTA38-G9
PI734A
PC 3.3
C1400D5
1400
1250
KTA50-G3
PI734B
PC 3.3
C1675D5
1675
1400
KTA50-G8
PI734D
PC 3.3
C1675D5A
1675
1500
KTA50-GS8
PI734D
PC 3.3
C1875D5E 1875 1700 QSK50-G15 S7L1D-F41 PC 3.3
C2000D5E 2000 1875 QSK50-G16 S7L1D-G41 PC 3.3
C2250D5E 2250 2000 QSK50-G17 S7L1D-H41 PC 3.3
C2000D5
2063
1875
QSK60-G3
PI734F
PC 3.3
C2250D5
2250
2000
QSK60-G4
PI734G
PC 3.3
C2500D5A
2500
2250
QSK60-G8
LVSI804R
PC 3.3
C2750D5B
2750
2500
QSK60-G22
LVSI804X
PC 3.3

Máy phát điện Cummins Power Generation China

Cummins Power Generation - China

May-phat-dien-Cummins-Power-Generation

 

 

 

>>>>Xem thêm Cummins Ấn Độ chính hãng