Máy phát điện GTI

Máy phát điện GTI.

 • Máy phát điện GTI-Volvo
  Công ty Nguyễn Gia là nhà phân phối máy phát điện GTI Power Generation Anh Quốc tại Việt Nam. Dải công suất 10kVA-3000KVA, mới 100%, nhập khẩu Anh Quốc.
 • Máy phát điện GTI-MTU
  Công ty Nguyễn Gia là nhà phân phối máy phát điện GTI Power Generation Anh Quốc tại Việt Nam. Dải công suất 10kVA-3000KVA, mới 100%, nhập khẩu Anh Quốc. Máy phát điện GTI MTU có công suất từ 250KVA-3300KVA.
 • Máy phát điện GTI-Cummins
  Công ty Nguyễn Gia là nhà phân phối máy phát điện GTI Power Generation Anh Quốc tại Việt Nam. Dải công suất 10kVA-3000KVA, mới 100%, nhập khẩu Anh Quốc. máy phát điện GTi Cummins có công suất từ 20KVA-2500KVA.
 • Máy phát điện GTI-Perkins
  Công ty Nguyễn Gia là nhà phân phối máy phát điện GTI Power Generation Anh Quốc tại Việt Nam. Dải công suất 10kVA-3000KVA, mới 100%, nhập khẩu Anh Quốc. máy phát điện GTI Perkins có công suất từ 10KVA-2500KVA.