Tin tức

Sắp xếp:

EVN lo thiếu điện vào năm 2019 do không đủ than, TKV phản bác

EVN cho rằng có khả năng thiếu điện do thiếu nhiên liệu tại các nhà máy ở Hải Phòng, Quảng Ninh. TKV lại cho biết có nguồn cung nhưng EVN không ký hợp đồng mua dài hạn để chủ động.

Đến năm 2030: Sẽ không đủ điện, nếu...

"Nếu không có sự quyết tâm, vào cuộc mạnh mẽ của của cả hệ thống chính trị; có cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào các dự án điện, đến năm 2030, nguy cơ thiếu điện có thể sẽ trở lại…". Đó là chia sẻ của ông Trần Viết Ngãi - Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam về lộ trình đảm bảo điện đến năm 2030.