Máy phát điện Perkins

Máy phát điện Perkins Anh Quốc có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, tiêu chuẩn chất lượng của các nước công nghiệp phát triển G7. Hãng Perkins với trên 85 năm kinh nghiệm sản xuất động cơ với nhiều chủng loại và dải công suất khác nhau. Máy phát điện Perkins được sử dụng phổ biến trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Máy phát điện Perkins được công ty chúng tôi nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc (G7). Thông số cơ bản máy phát điện Perkins do công ty chúng tôi cung cấp như sau:

- Động cơ: Perkins (UK hoặc USA).
- Đầu phát điện: Stamford (UK), Leroy Somer (Pháp), Mecc Alte (Italy/UK).
- Bộ điều khiển: Deepsea (Anh Quốc).
- Dải công suất: 10KVA-2500KVA, mới 100%
- Xuất xứ tổ máy: Anh Quốc (Made in UK): tổ máy được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc (G7), CO/CQ từ Anh Quốc.
Các model máy phát điện Perkins:

Model genset
Power
Perkins
Điện áp
3 pha
Xuất xứ
Prime
Standby
Model Engine
P15M(S)
13
15
403A-15G1
400V
Anh Quốc
P16.5M(S)
15
16.5
403A-15G2
400V
Anh Quốc
P22M(S)
20
22
404A-22G1
400V
Anh Quốc
P33M(S)
30
33
1103A-33G
400V
Anh Quốc
P50M(S)
45
50
1103A-33TG1
400V
Anh Quốc
P66M(S)
60
66
1103A-33TG2
400V
Anh Quốc
P72M(S)
65
72
1104A-44TG1
400V
Anh Quốc
P80M(S)
80
88
1104A-44TG2
400V
Anh Quốc
P80M(S)
80
88
1104C-44TAG1
400V
Anh Quốc
P103M(S)
103
112
1006TG2A
400V
Anh Quốc
P110M(S)
100
110
1104C-44TAG2
400V
Anh Quốc
P150M(S)
135
150
1106A-70TG1
400V
Anh Quốc
P165M(S)
150
165
1106A-70TAG2
400V
Anh Quốc
P120M(S)
180
200
1106A-70TAG3
400V
Anh Quốc
P200M(S)
200
220
1106A-70TAG4
400V
Anh Quốc
P200M(S)
200
220
1506A-E88TAG1
400V
Anh Quốc
P250M(S)
230
250
1506A-E88TAG2
400V
Anh Quốc
P275M(S)
250
275
400V
Anh Quốc
250
275
1506A-E88TAG3
400V
Anh Quốc
275
300
1506A-E88TAG4
400V
Anh Quốc
300
330
1506A-E88TAG5
400V
Anh Quốc
P330M(S) 300 330 1706A-E93TAG1 400V Anh Quốc
P385M(S) 350 385 1706A-E93TAG2 400V Anh Quốc
350
385
2206A/C-E13TAG2
400V
Anh Quốc
400
440/450
2206A/C-E13TAG3
400V
Anh Quốc
455
500
400V
Anh Quốc
455
500
400V
Anh Quốc
500
550
400V
Anh Quốc
500
550
400V
Anh Quốc
600
660
400V
Anh Quốc
650
700
400V
Anh Quốc
700
770
2806A-E18TTAG4
400V
Anh Quốc
750
825
400V
Anh Quốc
P850M(S) 771 850 2806A-E18TTAG5 400V Anh Quốc
750
825
400V
Anh Quốc
800
880
400V
Anh Quốc
800
900
400V
Anh Quốc
900
990
4008TAG1A
400V
Anh Quốc
910
1000
400V
Anh Quốc
900
990
4008-30TAG1
400V
Anh Quốc
900
1000
400V
Anh Quốc
1000
1100
400V
Anh Quốc
1000
1100
400V
Anh Quốc
1125
1250
400V
Anh Quốc
1250
1375
400V
Anh Quốc
1250
1385
400V
Anh Quốc
1350
1500
400V
Anh Quốc
1350
1500
400V
Anh Quốc
1500
1600
400V
Anh Quốc
1500
1650
400V
Anh Quốc
1710
1875
400V
Anh Quốc
P1925M(S) 1750 1.925 4012-46TAG4A 400V Anh Quốc
1844
2028
400V
Anh Quốc
1850
2000
400V
Anh Quốc
P2250M(S) 2000 2250 4016-61TRG2 400V Anh Quốc
P2500M(S)
2250 2500 4016-61TRG3
400V Anh Quốc
P2500MP 2500 - 4016-61TRG3X 400V Anh Quốc
Xếp theo:
Máy phát điện Perkins 1000KVA 1100KVA 4008TAG2A
P1100M/S
Máy phát điện Perkins 1000KVA 1100KVA 4008TAG2A Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1000KVA/1100KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1000KVA 1100KVA 4008-30TAG2
P1100M/S
Máy phát điện Perkins 1000KVA 1100KVA 4008-30TAG2 Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1000KVA/1100KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1500KVA 1650KVA 4012-46TAG2A
P1650M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1500KVA/1650KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 2000KVA 2250KVA 4016-61TRG2
P2250M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 2000KVA/2250KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1850KVA 2000KVA 4016-61TRG1
P2000M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1850KVA/2000KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 2250KVA 2500KVA 4016-61TRG3
P2500S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 2250KVA/2500KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 2058KVA 2263KVA 4016TAG2A
P2263S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 2058KVA/2263KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1844KVA 2028KVA 4016TAG1A
P2028S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1844KVA/2028KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1710KVA 1875KVA 4012-46TAG3A
P1875M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1710KVA/1875KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1500KVA 1600KVA 4012-46TWG4A
P1600M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1500KVA/1600KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1350KVA 1500KVA 4012-46TWG3A
P1500M/S
Máy phát điện Perkins 1350KVA 1500KVA 4012-46TWG3A Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1350KVA/1500KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1350KVA 1500KVA 4012-46TAG1A
P1500M/S
Máy phát điện Perkins 1350KVA 1500KVA 4012-46TAG1A Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1350KVA/1500KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1125KVA 1250KVA 4008-30TAG3
P1250M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1125KVA/1250KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1250KVA 1375KVA 4012-46TAG0A
P1375M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1250KVA/1375KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 1250KVA 1385KVA 4012-46TWG2A
P1385M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 1250KVA/1385KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 910KVA 1000KVA 4008TAG1A
P1000M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 910KVA/1000KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 900KVA 990KVA 4008TAG1A
P990M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 900KVA/990KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 900KVA 1000KVA 4008-30TAG1
P1000M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 900KVA/1000KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 400KVA 450KVA 2206C-E13TAG3
P450M/S
Máy phát điện Perkins 400KVA 450KVA 2206C-E13TAG3 Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 400KVA/450KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.
Máy phát điện Perkins 800KVA 900KVA 4006-23TAG3A
P900M/S
Máy phát điện Perkins Anh Quốc, công suất liên tục/ dự phòng: 800KVA/900KVA, mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc/G7.