Máy phát điện Cummins Ấn Độ CPCB IV+

Từ ngày 1-7-2023, Cummins Ấn Độ sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới CPCB IV+ thay cho tiêu chuẩn khí thải cũ CPCB II.

Tiêu chuẩn khí thải CPCB IV+ tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn EU Stage IV.

Máy phát điện Cummins Ấn Độ tiêu chuẩn CPCB IV+ :

Genset Model
kVA (Prime)
Engine Model
BHP
Alternator Frame
Genset Controller
Brochure
  CI7.5D5P
7.5 kVA
X2.5-G5
16.8
S0L1-D
PSO600
 
  CI10D5P
 10 kVA
X2.5-G5
16.8
S0L1-H
PSO600
  CI15D5P
 15 kVA
X2.5-G6
25.2
S0L1-P
PSO600
  CI20D5P
20 kVA
X2.5-G6
25.2
S0L2-M
PSO600
 
  CI25D5P 25 kVA X2.6-G1 41.2 S0L2-M PSO602  
  CI30D5P
30 kVA
X2.6-G1
41.2
S0L2-P
PSO602
 
  CI35D5P
35 kVA
X2.6-G2
53.1
S1L2-J
PSO602
 
  CI40D5P 40 kVA X2.6-G2 53.1 S2L1D-C41 PSO602  
 CI 50D5P
50 kVA
X3.6-G3
74.4
S2L1D-D41
PSO602
 
  CI58.5D5P
58.5 kVA
X3.6-G3
74.4
S2L1D-E41
PSO602
  CI82.5D5P
82.5 kVA
QSB4.5-G1
132
S2L1D-G41
PSO602
 CI100D5P
100 kVA
QSB4.5-G1
132
S3L1D-C41
PSO602
 
  CI125D5P
125 kVA
QSB4.5-G2
161.6
S3L1D-D41
PSO602
  CI140D5P
140 kVA
QSB4.5-G3
175.3
S3L1D-E41
PSO602
 
  CI160D5P
160 kVA
QSB6.7-G21
206.8
S3L1D-F41
PSO602
  CI180D5P
180 kVA
QSB6.7-G22
241.9
S3L1D-G41
PSO602
 
  CI200D5P
200 kVA
QSB6.7-G22
241.9
S3L1D-H41
PSO602
  CI225D5P
225 kVA
QSB6.7-G23
306.9
S3L1D-J41
PSO602
  CI250D5P
250 kVA
QSB6.7-G23
306.9
S3L1D-K41
PSO602
 
  CI320D5P
320 kVA
QSL9-G20
395
HCI444D
PSO602
  CI380D5P
380 kVA
QSM15-G1
594
HCI444E
PSO602
 
  CI400D5P
400 kVA
QSM15-G1
594
HCI444F
PSO602
  CI500D5P
500 kVA
QSM15-G1
587
HCI544D
PSO602
 
  CI650D5P
650 kVA
QSK19-G30
888
HCI544F
PSO602
  CI750D5P
750 kVA
QSK19-G30
888
HCI634W
PSO602
 

 

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá và cung cấp catalogue của các model Cummins Ấn Độ CPCB IV+

HP: 0989 248 333 hoặc 024 66827066