Máy phát điện Cummins Ấn Độ CPCB IV+

Từ ngày 1-7-2023, Cummins Ấn Độ sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới CPCB IV+ thay cho tiêu chuẩn khí thải cũ CPCB II.

Tiêu chuẩn khí thải CPCB IV+ tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn EU Stage IV.

Máy phát điện Cummins Ấn Độ tiêu chuẩn CPCB IV+ :

Genset Model
kVA (Prime)
Engine Model
BHP
Alternator Frame
Genset Controller
Brochure
 7.5D5P
7.5 kVA
 
16.8
S0L1-D
PSO600
 
 10D5P
 10 kVA
 
16.8
S0L1-H
PSO600
 15D5P
 15 kVA
 
25.2
S0L1-P
PSO600
 20D5P
20 kVA
 
25.2
S0L2-M
PSO600
 
 25D5P 25 kVA   41.2 S0L2-M PSO602  
 30D5P
30 kVA
 
41.2
S0L2-P
PSO602
 
 35D5P
35 kVA
 
53.1
S1L2-J
PSO602
 
 40D5P 40 kVA   53.1 S2L1D-C41 PSO602  
 50D5P
50 kVA
 
74.4
S2L1D-D41
PSO602
 
 58.5D5P
58.5 kVA
 
74.4
S2L1D-E41
PSO602
 82.5D5P
82.5 kVA
 
132
S2L1D-G41
PSO602
 100D5P
100 kVA
 
132
S3L1D-C41
PSO602
 
 125D5P
125 kVA
 
161.6
S3L1D-D41
PSO602
 140D5P
140 kVA
 
175.3
S3L1D-E41
PSO602
 
 160D5P
160 kVA
 
206.8
S3L1D-F41
PSO602
 180D5P
180 kVA
 
241.9
S3L1D-G41
PSO602
 
 200D5P
200 kVA
 
241.9
S3L1D-H41
PSO602
 225D5P
225 kVA
 
306.9
S3L1D-J41
PSO602
 250D5P
250 kVA
 
306.9
S3L1D-K41
PSO602
 
 320D5P
320 kVA
 
395
HCI444D
PSO602
 380D5P
380 kVA
 
594
HCI444E
PSO602
 
 400D5P
400 kVA
 
594
HCI444F
PSO602
 500D5P
500 kVA
 
587
HCI544D
PSO602
 
 650D5P
650 kVA
 
888
HCI544F
PSO602
 750D5P
750 kVA
 
888
HCI634W
PSO602
 

 

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá và cung cấp catalogue của các model Cummins Ấn Độ CPCB IV+

HP: 0989 248 333 hoặc 024 66827066