Máy phát điện Cummins chính hãng model 2024

Các model máy phát điện Cummins Power Generation - Mỹ mới ra năm 2024 như sau:

MODEL
GENSET
POWER (KVA)
MODEL
ENGINE
MODEL
ALTERNATOTR
MODEL
CONTROLLER
EMISSION
STANDBY
PRIME
C17D5I 16.5 15 X2.5-G2 S0L1-P1 PS0600  
C17D5Q
16.5
15
X2.5-G2
S0L1-P1
PS0600
 
C22D5I 22 20 X2.5-G2 S0L2-G1 PS0600  
C22D5Q
22
20
X2.5-G2
S0L2-G1
PS0600
 
C28D5I 27.5 25 X2.5-G2 S0L2-M1 PS0600  
C28D5Q
27.5
25
X2.5-G2
S0L2-M1
PS0600
 
C33D5I 33 30 X3.3-G1 S1L2-J1 PS0600  
C33D5Q
33
30
X3.3-G1
S1L2-J1
PS0600
 
C38D5I 38 35 X3.3-G1 S1L2-J1 PS0600  
C38D5Q
38
35
X3.3-G1
S1L2-J1
PS0600
 
C44D5Q 44 40 4BTAA3.3-G14 UC224C PS0600 Stage IIIa
C55D5Q 55 50 4BTAA3.3-G14 UC224D PS0600 Stage IIIa
C66D5Q 66 60 4BTAA3.3-G14 UC224F PS0600 Stage IIIa
C66D5EQ 66 60 4BTAA3.3-G14 UC224F PS0600  
C44D5I
44
40
4BTAA3.3-G13
UCI224C
PS0600
 
C55D5I
55
50
4BTAA3.3-G13
UCI224D
PS0600
 
C66D5I
66 60 4BTAA3.3-G13  UCI224F PS0600  
C90D5I
90
82 6BTA5.9-G5 S2L1D-G4 PS0600  
C110D5I 110 100 6BTA5.9-G5 S3L1D-C4 PS0600  
C150D5I 150 136 6BTAA5.9-G6 UC274E PS0600
 
C170D5I
170 155 6BTAA5.9-G7 UC274F PS0600  
C175D5I 175 160 QSB7-G18 UCI274F PS0602  
C200D5I 200 180 QSB7-G18 UCI274G PS0602  
C220D5I 220 200 QSB7-G18 UCI274H PS0602  
C250D5I 250 227 QSB7-G19 UCD274J PS0602  
C275D5I 275 250 6LTAA8.9-G4 UCD274K PS0600  
C300D5I 300 270 QSL9-G5 HC4D PS0602  
C330D5I 330 300 QSL9-G5 HC4E PS0602  
C350D5I 350 315 QSL9-G13 HC4E PS0602  
C400D5Q 400 360 QSG12-G3 S4L1D-F41 PC 2.2  
C450D5Q 450 409 QSG12-G4 S4L1D-G41 PC 2.2  
C550D5Q 500 550 QSZ13-G10 S5L1S-D4 PC 2.2  

 

Máy phát điện Cummins model 2023

Cummins-C400D5Q-C450D5Q

 

 

>>>>Xem thêm Cummins Ấn Độ chính hãng