Máy phát điện Cummins Ấn Độ

Máy phát điện Cummins Ấn Độ công suất từ: 7.5kVA-3750kVA  

 
 - Xuất xứ tổ máy: Ấn Độ
 - Động cơ: Cummins
 - Đầu phát điện: Stamford (Cummins)
 - Bộ điều khiển: PowerCommand (Cummins)
 - Chất lượng: mới 100%
 
Cummins Ấn Độ, Cummins India
 
Các model máy phát điện Cummins Ấn Độ:
 
Máy phát điện Cummins 1 pha 230V:
 
Genset Model
kVA (Prime)
Engine Model
BHP
Alternator Frame
Genset Controller
Brochure
 C7.5D5P
7.5 kVA
X1.3TAA-G1
23
PT044F
PSO600
 C10D5P
 10 kVA
X1.3TAA-G1
23
PT044G
PSO600
 C15D5P
 15 kVA
X1.3TAA-G1
23
S0L2 K1
PSO600
 C18.5D5P
18.5 kVA
X1.3TAA-G7
25.2
S0L2-U1
PSO600
 C20D5P
20 kVA
X2.7T-G1
32
S0L2-U1
PSO600
 C25D5P
25 kVA
X2.7TAA-G2
38.5
S0L2-K1
PSO600
Cummins C25D5P
 C27D5P
27 kVA
X2.7TAA-G2
38
S1L2-R1
PSO600
 C35D5P
35 kVA
X3.6TAA-G1
52.4
UCI224E
PSO600
 C37.5D5P
37.5 kVA
X3.6TAA-G1
52.4
UCI224F
PSO600
 C50D5P
50 kVA
4BTAA3.3-G11
84
UCI224G
PSO600
Cummins C50D5P
 C62.5D5P
62.5 kVA
4BTAA3.3-G11
84
UCI224D
PSO600
Cummins C62.5D5P
 
Máy phát điện Cummins 3 pha 380-415V:
 
Genset Model
kVA (Prime)
Engine Model
BHP
Alternator Frame
Genset Controller
Brochure
7.5 kVA
X1.3TAA-G1
23
PI044D
PSO600
 10 kVA
X1.3TAA-G1
23
PI044E
PSO600
 15 kVA
X1.3TAA-G1
23
S0L1P1
PSO600
20 kVA
X1.3TAA-G7
25.2
S0L2-M1
PSO600
 C20D5P 20 kVA X2.7T-G1 31.3 S0L2-G1 PSO600 Cummins C20D5P
 C25D5P 25 kVA X2.7T-G1 31.6 S0L2M1 PSO600  
25 kVA
X2.7TA-G1
32
S0L2M1
PSO600
30 kVA
X2.7TAA-G2
38.5
S0L2P1
PSO600
35 kVA
X3.6TAA-G1
52.4
S1L2-J1
PSO600
 C35D5P 35 kVA X2.7TAA-G7 47.5 S1L2J1 PSO600  
 C40D5P 40 kVA X2.7TAA-G8 51 S1L2K1 PSO600  
40 kVA
X3.6TAA-G1
52.4
S1L2-K1
PSO600
50 kVA
4BTAA3.3-G11
84
S2L1D-D4
PSO600
62.5 kVA
4BTAA3.3-G11
84
S2L1D-E4
PSO600
70 kVA
4BTAA3.9-G3
99
UCI224F
PSO600
82.5 kVA
4BTAA3.9-G4
110
UCI224G
PSO600
100 kVA
6BTAA5.9-G13
15
S3L1D-C41
PSO600
125 kVA
6BTAA5.9-G13
159
S3L1D-D41
PSO600
140 kVA
QSB5.9-G1
184
UCI274E
PC 1.1
160 kVA
QSB5.9-G2
206
UCI274F
PC 1.1
180 kVA
QSB6.7-G14
234
UCI274G
PC1.1
200 kVA
QSB6.7-G15
256
UCI274H
PC1.1
225 kVA
QSB6.7-G16
280
UCI274K
PC1.1
250 kVA
6L8.9TAA-G4
335
UCI274K
PSO600/1.1
 C250D5PE 250 kVA QSB6.7-G17 307 UCI274K PC1.1  
275 kVA
QSL9-G16
334
HCI444D
PC1.1
300 kVA
QSL9-G15
399
HCI444D
PC1.1
320 kVA
QSL9-G15
399
HCI444E
PC1.1
365 kVA
QSN14-G1
448
HCI444F
PC1.2
400 kVA
QSN14-G2
487
HCI444F
PC1.2
500 kVA
KTAA19-G10
587
HCI544D
PSO601/1.2
600 kVA
KTAA19-G12
714
HCI544E
PC3.3
625 kVA
KTAA19-G13
739
HCI544F
PC3.3
650 kVA
QSK19-G7
828
HCI544F
PC1.2
750 kVA
KTA38-G12
1069
HCI634W
PC3.3
810 kVA
KTA38-G12
1069
HCI634V
PC3.3
910 kVA
KTA38-G17
1069
HCI634Y
PC3.3
Cummins C910D5P
1010 kVA
KTA38-G5
1180
HC6Y
PC3.3
1250 kVA
KTA50-G3
1470
HCK6Z
PC3.3
1500 kVA
KTA50-G8-I
1735
PI734C
PC3.3
 C1800D5P 1800 kVA KTA50-G22 2101 S7L1D-G4 PC3.3  
 C2000D5 2000 kVA KTA50-G21 2334 S7L1D-G4 PC3.3  
2000 kVA
QSK60-G4
2319
S7L1D-G4
PC3.3
Cummins C2000D5P
 C2250D5S 2250 kVA QSK60-G4 2567 PI734H PC3.3  
2250 kVA
QSK60-G8
2603
S7L1D-H4
PC3.3
 Cummins C2250D5P
 C2500D5S 2500 kVA QSK60-G8 2875 PI734H PC3.3  
Xếp theo:
Máy phát điện Cummins C7.5D5P, công suất 7.5KVA
C7.5D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C7.5D5P, công suất liên tục 7.5KVA, công suất dự phòng 8.2KVA, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C10D5P, công suất 10KVA
C10D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C10D5P, công suất liên tục 10KVA, công suất dự phòng 11kVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C15D5P, công suất 15KVA
C15D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C15D5P, công suất liên tục 15KVA, công suất dự phòng 16.5KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C20D5P, công suất 20KVA
C20D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C20D5P, công suất liên tục 20KVA, công suất dự phòng 22kVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C25D5P, công suất 25KVA
C25D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C25D5P, công suất liên tục 25KVA, công suất dự phòng 27.5KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, , xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C30D5P, công suất 30KVA
C30D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C30D5P, công suất liên tục 30KVA, công suất dự phòng 33KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, , xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C35D5P, công suất 35KVA
C35D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C35D5P, công suất liên tục 35KVA, công suất dự phòng 38KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, , xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C40D5P, công suất 40KVA
C40D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C40D5P, công suất liên tục 40KVA, công suất dự phòng 44KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, , xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C50D5P, công suất 50KVA
C50D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C50D5P, công suất liên tục 50KVA, công suất dự phòng 55KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, , xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C62.5D5P, công suất 62.5KVA
C62.5D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C62.5D5P, công suất liên tục 62.5KVA, công suất dự phòng 70KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, , xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C70D5P, công suất 70KVA
C70D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C70D5P, công suất liên tục 70KVA, công suất dự phòng 77KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C82.5D5P, công suất 82.5KVA
C82.5D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C82.5D5P, công suất liên tục 82.5KVA, công suất dự phòng 90kVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C100D5P, công suất 100KVA
C100D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C100D5P, công suất liên tục 100KVA, công suất dự phòng 110kVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C125D5P, công suất 125KVA
C125D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C125D5P, công suất liên tục 125KVA, công suất dự phòng 138KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C140D5P, công suất 140KVA
C140D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C140D5P, công suất liên tục 140KVA, công suất dự phòng 150KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C160D5P, công suất 160KVA
C160D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C160D5P, công suất liên tục 160KVA, công suất dự phòng 175KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C180D5P, công suất 180KVA
C180D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C180D5P, công suất liên tục 180KVA, công suất dự phòng 200KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C200D5P, công suất 200KVA
C200D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C200D5P, công suất liên tục 200KVA, công suất dự phòng 220KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C225D5P, công suất 225KVA
C225D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C225D5P, công suất liên tục 225KVA, công suất dự phòng 250KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, xuất xứ Ấn Độ.
Máy phát điện Cummins C250D5P, công suất 250KVA
C250D5P
Máy phát điện Cummins Ấn Độ chính hãng, model C250D5P, công suất liên tục 250KVA, công suất dự phòng 275KVA, nhập khẩu máy + vỏ giảm âm, mới 100%, , xuất xứ Ấn Độ.