Động cơ Baudouin M33 (600kVA-1900kVA)

Động cơ Baudouin M33 (600kVA-1900kVA):

Baudouin M33-engine-600KVA-1900KVA-may-phat-dienBaudouin M33-engine-600KVA-1900KVA-may-phat-dien-Baudouin

may-phat-dien-Baudouin-600KVA-1900KVA

Model Vòng tua Công suất động cơ Công suất máy phát Phương pháp nạp khí
Công suất
liên tục
PRP
Công suất
dự phòng
ESP
Công suất
liên tục
 PRP
Công suất
dự phòng
ESP
rpm kWm kWm kWe kVA KWe kVA
6M33G660/5 1500 536 587 480 600 528 660 T/A-A
6M33G715/5 1500 575 633 520 650 572 715 T/A-A
6M33G750/5 1500 610 670 544 680 600 750 T/A-A
12M33G1250/5 1500 1007 1108 920 1150 1000 1250 T/A-A
12M33G1400/5 1500 1100 1210 1000 1250 1120 1400 T/A-A
12M33G1500/5^ 1500 1200 1320 1100 1375 1200 1500 T/A-A
16M33G1250/5 1500 1390 1530 1200 1500 1360 1700 T/A-A
16M33G1900/5 1500 1530 1650 1400 1750 1520 1900 T/A-A

THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ BAUDOUIN M33:

Mẫu 6M33 12M33 16M33
Số xy lanh 6 12 16
Dung tích xy lanh (L) 19.6 39.2 52.3
Đường kính xy lanh x Hành trình Piston (mm) 150 x 185 150 x 185 150 x 185
Hệ thống nhiên liệu Bơm cơ khí / Common Rail Bơm cơ khí Bơm cơ khí
Điều tốc Điện tử / ECU Điện tử Điện tử