Đầu phát điện-Alternators

Đầu phát điện-Alternators.

 • Đầu phát điện Stamford (Cummins)
  Đầu phát điện Stamford, Đầu phát điện Cummins, Cummins Generator Technologies của Anh Quốc, xuất xứ China, UK, India, Brasil, EU
 • Đầu phát điện Mecc Alte
  Đầu phát điện Mecc Alte có công suất từ 2kVA tới 5000KVA, xuất xứ China, Italy, UK, India
 • Đầu phát điện Leroy Somer
  Đầu phát điện Leroy Somer của Pháp, xuất xứ China, Pháp, Cộng Hòa Séc, Ấn Độ
 • Đầu phát điện Engga
  Đầu phát điện Engga