Động cơ FPT

Các model động cơ FPT dùng cho máy phát điện:

Brand
Engine model
Cylinders / Air intake
Homologation
Prime @ 1500 rpm
Stand-by @ 1500 rpm
FPT
80313 AM1P
3L / NA (MEC.)
Non Emission
29 kVA
33 kVA
FPT
N45 AM1A
4L / NA (MEC.)
Stage II RoHS2
45 kVA
50 kVA
FPT
N45 AM2
4L / NA (MEC.)
Non Emission RoHS2
50 kVA
55 kVA
FPT
N45 SM1A
4L / TC (MEC.)
Stage II RoHS2
60 kVA
66 kVA
FPT
N45 SM3
4L / TC (MEC.)
Non Emission RoHS2
80 kVA
90 kVA
FPT
N45 TM2A
4L / TCA (MEC.)
Stage II RoHS2
100 kVA
110 kVA
FPT
N45 TM3
4L / TCA (MEC.)
Non Emission RoHS2
120 kVA
131 kVA
FPT
N67 SM1
6L / TC (MEC.)
Non Emission
125 kVA
138 kVA
FPT
N67 TM2A
6L / TCA (MEC.)
Stage II RoHS2
130 kVA
143 kVA
FPT
N67 TM3A
6L / TCA (MEC.)
Stage II RoHS2
160 kVA
176 kVA
FPT
N67 TM4
6L / TCA (MEC.)
Non Emission RoHS2
170 kVA
187 kVA
FPT
N67 TE2A
6L / TCA (EL.)
Stage II
200 kVA
220 kVA
FPT
N67 TM7
6L / TCA (MEC.)
Non Emission RoHS2
200 kVA
222 kVA
FPT
N67 TE8W
6L / TCA (EL.)
Non Emission
250 kVA
275 kVA
FPT
N67 TE8P
6L / TCA
Non emission RoHS2
250 kVA
275 kVA
FPT
C87 TE1D
6L / TCA (EL.)
Stage II
275 kVA
300 kVA
FPT
C10 TE1D
6L / TCA (EL.)
Stage II
300 kVA
330 kVA
FPT
C87 TE4
6L / TCA (EL.)
Non Emission
305 kVA
332 kVA
FPT
C13 TE2A
6L / TCA (EL.)
Stage II
350 kVA
385 kVA
FPT
C13 TE3A
6L / TCA (EL.)
Stage II RoHS2
400 kVA
440 kVA
FPT
C13 TE6W
6L / TCA (EL.)
Non Emission RoHS2
450 kVA
495 kVA
FPT
C13 TE7W
6L / TCA (EL.)
Non Emission RoHS2
500 kVA
550 kVA
FPT
C16 TE1W
6L / TCA (EL.)
Non Emission RoHS2
595 kVA
617 kVA
FPT
F32 SM1F
4L / TC (MEC.)
Stage IIIA RoHS2
30 kVA
33 kVA
FPT
N45 SM1F
4L / TC (MEC.)
Stage IIIA RoHS2
60 kVA
66 kVA
FPT
N45 TE1F
4L / TAA (EL.)
Stage IIIA
80 kVA
88 kVA
FPT
N45 TE1P
4L / TAA (EL.)
Stage IIIA RoHS2
80 kVA
88 kVA
FPT
N45 TE2F
4L / TAA (EL.)
Stage IIIA
100 kVA
110 kVA
FPT
N45 TE2P
4L / TAA (EL.)
Stage IIIA RoHS2
100 kVA
110 kVA
FPT
N67 TM1F
6L / TAA (MEC.)
Stage IIIA RoHS2
130 kVA
142 kVA
FPT
N67 TE1F
6L / TAA (EL.)
Stage IIIA
150 kVA
165 kVA
FPT
N67 TE1PV
6L / TAA (EL.)
Stage IIIA RoHS2
150 kVA
165 kVA
FPT
N67 TE2F
6L / TAA (EL.)
Stage IIIA
170 kVA
187 kVA
FPT
N67 TE2PV
6L / TAA (EL.)
Stage IIIA RoHS2
170 kVA
187 kVA
FPT
N67 TE3F
6L / TAA (EL.)
Stage IIIA
200 kVA
220 kVA
FPT
N67 TE3PV
6L / TAA (EL.)
Stage IIIA RoHS2
200 kVA
220 kVA
FPT
C87 TE3F
6L / TAA (EL.)
Stage IIIA
250 kVA
275 kVA
FPT
C87 TE4F
6L / TAA (EL.)
Stage IIIA
300 kVA
330 kVA
FPT
C87 TE1PV
6L / TAA (EL.)
Stage IIIA RoHS2
300 kVA
330 kVA
FPT
C13 TE1F
6L / TAA (EUI)
Stage IIIA
350 kVA
385 kVA
FPT
C13 TE2F
6L / TAA (EUI)
Stage IIIA
400 kVA
440 kVA
FPT
N45 SM1X
4L / TC (MEC.)
Tier 3
54 kW
59 kW
FPT
N45 SM2X
4L / TC (MEC.)
Tier 3
63 kW
69 kW

 

 

FPT-IVECO-engine-Italy-www.vinpower.vn-0989248333

Hình ảnh và video về động cơ FPT - Ý

 

Tags: động cơ FPT, máy phát điện FPT, máy phát điện IVECO, máy phát điện Ý, máy phát điện G7, nhà phân phối máy phát điện FPT