Động cơ Baudouin

Động cơ Baudouin dành cho máy phát điện có công suất trải dài từ 18 - 3125 kVA, là một trong những hãng động cơ có phạm vi toàn diện nhất hiện có trên thị trường. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong thiết kế, sản xuất, Baudouin luôn mang đến dịch vụ hỗ trợ và chất lượng tốt nhất cho mỗi sản phẩm Đây là sản phẩm có độ tin cậy, độ bền và tổng chi phí sở hữu hiệu quả trên suất đầu tư. Động cơ Baudouin có giá thành thấp, chất lượng trung bình, phù hợp sử dụng cho toàn nhà, văn phòng,...những nơi đòi hỏi không cao về nguồn điện, số giờ chạy máy ít.

Dải công suất động cơ Baudouin dùng cho tổ máy phát điện như sau:

 • Động cơ Baudouin M06 (18kVA-55kVA)
  Động cơ Baudouin M06 có dải công suất từ 18kVA-55kVA
 • Động cơ Baudouin M11 (65kVA-165kVA)
  Động cơ Baudouin M11 có dải công suất từ 65kVA-55kVA
 • Động cơ Baudouin M16 (200kVA-350kVA)
  Động cơ Baudouin M16 có dải công suất từ 200KVA đến 350KVA
 • Động cơ Baudouin M21 (350kVA-500kVA)
  Động cơ Baudouin M21 có dải công suất từ 350kVA-500kVA
 • Động cơ Baudouin M26 (450kVA-1100kVA)
  Động cơ Baudouin M26 có dải công suất từ450kVA-1100kVA
 • Động cơ Baudouin M33 (600kVA-1900kVA)
  Động cơ Baudouin M33 có dải công suất từ 600kVA-1900kVA
 • Động cơ Baudouin M55 (2100kVA-2750kVA)
  Động cơ Baudouin M55 có dải công suất từ 2100kVA-2750kVA