Máy phát điện Viễn Thông

Công ty TNHH Công Nghệ và Thiết Bị Nguyễn Gia chuyên cung cấp và lắp đặt máy phát điện cho các trạm viễn thông trên toàn quốc với dải công suất từ 5KVA đến 100KVA như sau:

máy phát điện Viễn thông

1-Máy phát điện 8.5KVA-9.0KVA, model VIN-10FNS: diesel 1 pha 220V (230V), 50Hz, hệ số công suất =1.0 kèm vỏ giảm âm đồng bộ theo máy.

Thông số chi tiết xem tại đây.

2-Máy phát điện 8.5KVA-10.0KVA, model VIN-10FCS: diesel 1 pha 220V (230V), 50Hz, hệ số công suất =1.0 kèm vỏ giảm âm đồng bộ theo máy.

Thông số chi tiết xem tại đây.

3-Máy phát điện 10.5KVA-12.0KVA, model VIN-12FNS: diesel 1 pha 220V (230V), 50Hz, hệ số công suất =1.0 kèm vỏ giảm âm đồng bộ theo máy.

Thông số chi tiết xem tại đây.

4-Máy phát điện 12KVA-13.2KVA, model VIN-14ICS: diesel 1 pha 220V (230V), 50Hz, hệ số công suất =1.0 kèm vỏ giảm âm đồng bộ theo máy.

Thông số chi tiết xem tại đây.

5-Máy phát điện 20KVA, model VIN-22FNS: diesel 1 pha 220V (230V), 50Hz, hệ số công suất =1.0 kèm vỏ giảm âm đồng bộ theo máy.

Thông số chi tiết xem tại đây.